torstai 17. marraskuuta 2016

Johdanto esoteriaan: Oikean ja Vasemman käden polut

Esoteria ja uskonto, saman kolikon kaksi puolta

Tämä on vain yksi näkökulma siihen, kuinka Gott ist tot -maailman todellisuuden henkistä ja hengellistä ulottuvuutta voi hahmottaa. Tuossa maailmassa on aikoja ja paikkoja, joissa tällaisten näkemysten esittäjä päätyy nopeasti polttoroviolle. Kuitenkin niin arkkimaagit kuin kirkkoisätkin ovat kauan pohtineet, miten henki, magia ja ihmeet liittyvät yhteen, ja usein he ovat tulleet samantyyppisiin tuloksiin.

Kirjoituksessa puhutaan ihmisestä, vaikka nämä teoriat kattavat myös olentoja, jotka eivät ole ihmisiä tai edes kädellisiä. Kyse onkin vain antropomorfisesta mallista, jonka tarkoituksena on vihkiä noviisit mystisiin ilmiöihin.

Oikean ja Vasemman käden polut

Väki (henkinen energia) virtaa ihmisessä kahta väylää myöten, joita ovat yksilöllinen (ego) ja sosiaalinen (superego). Nämä väylät eivät kuitenkaan ole toisistaan riippumattomia vaan symmetrisiä, toistensa peilikuvia. Tästä syystä puhutaankin oikean ja vasemman käden poluista. Vaikka kollektivistinen oikea käsi onkin parempana pidetty, on sillä kuitenkin individualistinen vasen käsi harmonisena vastinparinaan. Sormet kuvaavat väen ilmenemisasuja, ja niiden sijainti heijastaa näiden ilmentymien välisiä suhteita; vierekkäiset sormet ovat läheisiä väyliä ja yhteenpainettujen käsien vastinsormet ovat saman ilmiön eri puolia.

Maailmankaikkeuden energiat kymmenenä jumalana esitettynä

 

Hyveellisyyden ja turmeluksen triadit

Kolme keskimmäistä sormea muodostaa kolminaisuuden, Hyveellisyyden ja Turmeluksen triadit. Hyveellisyydessä on kyse rohkeudesta, tunnollisuudesta ja myötätunnosta, kun taas Turmeluksessa ylpeydestä, vihasta ja petollisuudesta eli ominaisuuksista, joiden äärimmäiset muodot tunnetaan nykypäivänä Dark Triadina: narsismina, psykopatiana ja machiavellismina.

 

 Oikean ja Vasemman käden polut ja uskonto

Vaikka yhtäkään uskontoa ei ole varsinaisesti luotu tämän mallin pohjalta, voi monia uskontoja ymmärtää oikean ja vasemman käden polkujen kautta. Joissain kulttuureissa ovat nämä näkemykset jopa vaikuttaneet uskontojen metafysiikkaan, mikä näkyy esimerkiksi lukumagiassa: jokaisella sormella on oma kymmenjärjestelmän pyhä lukunsa.

 

Oikean käden polun jumaluudet

Amarth

(Oikea peukalo, 1) Lineaarisen ajan, muuttumattoman lain jumala. Oikean käden polun ylijumala.

Alcatur

(Oikea etusormi, 3) Ritarillisuuden jumala. Rohkeus

Barahir

(Oikea keskisormi, 5) Luonnon, syntymän ja rakentamisen jumala. Tunnollisuus

Estellor

(Oikea nimetön, 7) Parannuksen ja valon jumala. Myötätunto

Elthoniel

(Oikea pikkurilli, 9) Tiedon ja hiipumisen jumala, paratiisin portinvartija

 

Vasemman käden polun jumaluudet

Anor

(Vasen peukalo, 2) Syklisen ajan, auringon ja energian jumala. Vasemman käden polun ylijumala.

Nartan

 (Vasen etusormi, 4) Luonnollisen sodan jumala. Ylpeys, narsismi

Gurthband

(Vasen keskisormi, 6) Manalan, kalman ja epäkuoleman jumala, tuhon airut. Viha, psykopatia

Daegor

(Vasen nimetön, 8) Pimeyden sekä unien ja unelmien jumala. Petollisuus, machiavellismi

Ancalôk 

(Vasen pikkusormi, 0/10/ääretön) Kaaoksen ja mutaatioiden jumala, uudelleensyntymän herra
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti